Asker Seminar

Asker Seminar, lærerskole startet 1834 på Bjerke på Tanum i Bærum, men stedet lå i daværende Asker prestegjeld, derav navnet. Skoleloven av 1827 krevde en ny form for lærerutdanning, og Asker Seminar ble et av de første etter denne loven. Adjunkt ved Skien Latinskole og res.kap. Knud Gislesen ble den første bestyrer. Han satt i stillingen i 22 år. Utdanningen var gratis og strakte seg over to år. Skolen skaffet etter hvert bygdene i Akershus stift vel utdannede lærere etter tidens forhold. Noen ble professorer, noen prester, noen politikere og noen kunstnere – blant de siste Aasmund Olavson Vinje og Otto Valstad. I 1898 ble skolen flyttet til Holmestrand. Den hadde da uteksaminert ca. 1600 seminarister.