Dikemark asylmottak

Dikemark asylmottak, transittmottak for asylsøkere, opprettet i august 2008 på den tidligere avdelingen «Bjerget» på Dikemark sykehus. Drives av Norsk Folkehjelp på anbud fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Askers politikere gikk imot opprettelsen av mottaket, men Fylkesmannen og Miljøverndepartementet omgjorde vedtaket og innvilget søknaden fra UDI. Mottaket består fra starten av 100 plasser, men UDI har planer om utvidelse til 300 hvis behov. Også i perioden 1997–2000 hadde UDI asylmottak på Dikemark sykehus.