Ferd AS

Ferd AS, Strandveien 50, Lysaker, industri- og finanskonsern eid av Johan H. Andresen jr. gjennom Ferd Holding AS, virksomheten er konsentrert om aktivt og langsiktig eierskap i selskaper med internasjonalt potensiale.

Selskapet har sin opprinnelse i J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik, som ble kjøpt av Johan H. Andresen i 1849. Engasjementet i tobakksvirksomhet opphørte i 1998; Tiedemanns-konsernet skiftet navn til Ferd i 2001, og solgte sine siste aksjer i Skandinavisk Tobakskompagni i 2005. Av eierskap med historisk forankring i Ferd er kartongproduksjonsselskapet Elopak AS på Stabekk, og skiutstyrsprodusenten Swix Sport AS på Lillehammer. Øvrige virksomheter er bl.a. Ferd Eiendom, Ferd Invest, Ferd Venture og Ferd Private Equity. Sistnevnte var i 2007 Norges største investeringsfond med 6,3 mrd. kr i kommittert kapital og eierskap i bl.a. Pronova Biocare på Lysaker, Handicare, Wonderland, Epax, Hatteland Display, Festival Group, Noratel, Nille, European Beds, D & F Group, Micro Matic og European Furniture Group. Fondets oppkjøp av olje- og gassteknologiselskapet Aibel Group Ltd. på Billingstad i 2007 er det største oppkjøpet som til da var gjennomført i regi av et norsk investeringsfond.

Samlet omsetning for konsernet utgjorde 6,6 mrd. kr i 2006. Ferd AS ledes av John Giverholt, har 43 ansatte og omsatte for 1,6 milliarder kroner i 2009.