Gro

Gro, elvenavn fra Asker. Opprinnelig navn på elven som kommer fra Vestmarka, renner gjennom grendesenteret Lierskogen, danner Dikemarkvannene, renner videre til Gjellumvannet og kommer ut i Oslofjorden ved Åros. Nå brukes ikke elvenavnet Gro lenger, men finnes i Grobru på Lierskogen, Grobråten ved Ulvenvannet, Grodalen som elva renner gjennom og Gråøya utenfor Åros. Gro betyr den som vokser, dvs. flomelven. Nå har elven navnet Verkenselva mellom Dikemark og Gjellumvannet og Grodalselva nedover fra Heggedal.