Marie Plahtes Minde

Marie Plahtes Minde, Dønskiveien 50, Gjettum. Enkefru Marie Plahte f. Birch (1852–1937) skjenket 100 000 kr til opprettelse av et tuberkulosehjem til minne om sin avdøde datter Marie, som døde 19 år gammel i 1898. Hjemmet ble bygd på Dønski og sto ferdig i 1907. Marie Plahte ga i 1917 ytterligere 100 000 kr til hjemmet, og tuberkulosehjemmet ble bygd ut, og ble mer å anse som en kuranstalt. Institusjonen ble senere Marie Plahtes aldershjem, en avdeling under Dønski bo- og behandlingssenter, drevet av Bærum kommune.

Marie Plahte drev gården Nordre Høvik i mange år etter at hennes mann grosserer Frithjof Plahte døde i 1899. Hun var svært musikalsk og spilte bl.a. med Edvard Grieg. Hun var gudmor til Francis Bull, hans far var familiens huslege og gode venn.