Professor Kohts vei

Professor Kohts vei, vei i Bærum, fra Vollsveien på Lysakerlokket sørvestover parallelt med E 18 Drammensveien til det tidligere Kværner Engineering-bygget (se Aker Solutions), deretter nordvestover over Granfosstunnelen til Sollisvingen. Derfra sørvestover til Markalleen. Tomtene ble opprinnelig utskilt fra Lysaker gårds jordvei. Veien var tidligere en del av Drammensveien inntil den nye traseen (nå E 18) ble bygd i 1950-årene. Oppkalt 1967 etter historieprofessor, språkpolitiker og utenriksminister Halvdan Koht (1873–1965), utenriksminister ved krigsutbruddet i 1940.

Koht, som var født i Tromsø, bodde i fra 1910 i Fjellveien 2 på Lysaker. Han var medlem av Arbeiderpartiet fra 1911, og var i mange år aktiv i kommunepoltikken i Bærum, der han var en ledende politiker i kommunestyret 1917–19 og 1929–37. Koht fikk etter krigen mye kritikk for sin rolle som utenriksminister. At veien ble hetende Professor Kohts vei i stedet for Halvdan Kohts vei var med på å understreke at veien ble oppkalt etter vitenskapsmannen – ikke den kontroversielle politikeren.